Tillfriskna från sjukdomen alkoholism

Välkommen till Addicted Rehab! Vi på Addicted Rehab vet att miljön har en stor inverkan på hur väl en behandling mot sjukdomen alkoholism lyckas. Vi bedriver därför ett mindre privat behandlingshem för alkoholmissbruk, där verksamheten är individanpassad. Vår målsättning är att erbjuda en trygg och professionell miljö för alla som söker hjälp.