Alkoholism Behandling

Alkoholism Behandling

 

Välkommen till Addicted Rehabs öppenvårdsbehandling i Nora med eget boende

Behandling mot Alkoholism . Det är viktigt att möta rätt kompetens vare sig du är privatperson, företag eller myndighet. Vi har samlat några av Göteborgs och Stockholms mest kompetenta Beroendeterapeuter inom missbruksvård. Vi på Addicted Rehab vet att miljön har en stor inverkan på hur väl en behandling mot alkoholism lyckas. Vi bedriver därför en mindre individanpassad behandlingsverksamhet här i Ringshyttan (Nora) som liknar en öppenvårdsbehandling där individen kan röra sig fritt i omgivningarna och att samtidigt vara anonym.

 

Det allra svåraste är att ta första steget och träffa oss. Men du kommer att träffa oss som redan varit i samma situation och med liknande erfarenheter inger vi nytt hopp om att det finns en väg ut ur beroendet. Du behöver inte längre vara ensam i alla problem.

 

Behandling bedrivs med en individuell behandlingsplan

Behandlingen är en enskild samtalsbehandling. Du träffar en terapeut ett par timmar på förmiddagen, sedan på eftermiddagen för samtal och redovisning av dina arbetsuppgifter som du har fått tidigare. Behandlingen är skräddarsydd för just dig och att du själv äger din egen historia, du behöver inte dela den med någon

Anonymitet diskretion är en självklarhet.

Ta ditt första steg och ring oss så kan vi prata om saken.

Vi vet hur det känns och hur svårt det är att sluta.

 

Det finns en lösning!

Vi jobbar med Individuell 12-stegsbehandling enligt Minnesotametoden

Vad är tolvstegsprogrammet?

12-stegsprogrammet är det självhjälpsprogram för tillfrisknande som grundades av Anonyma Alkoholister redan på 1930-talet. Detta har sedan förgrenat sig till ett 300-tal olika inriktningar av 12-stegsprogram som t.ex. Anonyma Narkomaner - NA och Anonyma spelmissbrukare - GA. 12-stegsprogrammet är ett handlingsprogram som vem som helst kan ta till sig och använda sig av. I behandling med 12-stegsinriktning så har vi "lånat" programmet för att lära ut dess principer för tillfrisknande från beroendesjukdomen Alkoholism och arbeta på individnivå.

 

Vad orsakar alkoholism

 

Det finns många teorier om vad som egentligen orsakar alkoholism. Den grundläggande orsaken är alkohol - utan alkohol ingen alkoholism. Men vad beror det på att många kan använda alkohol utan problem medan var tionde som dricker får ett alkoholberoende? Alkoholism är en komplicerad sjukdom, och idag finns det inga enkla sanningar hur den uppkommer. Det är troligtvis fråga om ett samspel mellan arv och miljö, där samhällets alkoholtraditioner och alkoholpolitik spelar en väsentlig roll. På senare år har forskningen mer i detalj kunnat kartlägga några faktorer som ökar risken för att man ska utveckla ett alkoholberoende. man börjar urskilja olika former av alkoholism. Om man har en nära släkting mor far eller syskon som är alkoholist har man i genomsnitt sju gånger högre risk att själv bli alkoholist. Ungefär var fjärde alkoholist har en far som är alkoholmissbrukare. Men även den sociala miljön har påverkan. Det finns tydliga signaler och forskning på att ärftlighet och arv slår igenom mer än miljön.

 

Vi har även behandling i Spanien