Hem

Denna sida är under uppbyggnad

Gå vidare till www.addicted-rehab.se

Välkommen till Spanien

Det är viktigt att möta rätt kompetens vare sig du är privatperson, företag eller myndighet. Vi har samlat några av Göteborgs och Stockholms mest kompetenta terapeuter. Vi vet att miljön har en stor inverkan på hur väl en behandling ska lyckas. Vi bedriver därför en mindre individanpassad verksamhet här i Spanien som liknar en öppenvård där individen kan röra sig fritt i omgivningarna och att samtidigt vara anonym.

 

 

 

Det allra svåraste är att ta första steget och träffa oss. Men du kommer att träffa oss som redan varit i samma situation och med liknande erfarenheter inger vi nytt hopp om att det finns en väg ut ur beroendet. Du behöver inte längre vara ensam i alla problem.

Individuell behandlingsplan


 Enskilda samtal. Du träffar en terapeut ett par timmar på förmiddagen, sedan   på eftermiddagen för samtal och redovisning av dina arbetsuppgifter som du har fått tidigare. denna är skräddarsydd för just dig och att du själv äger din egen historia, du behöver inte dela den med någon

Mer information finns här:

Gå vidare till www.addicted-rehab.se

Vi jobbar med Individuell 12-stegsbehandling enligt Minnesotametoden


 Vad är tolvstegsprogrammet?


Det utvecklades inom självhjälpsrörelsen Anonyma Alkoholister, AA (men tolvstegsprogram är inte detsamma som AA). Alkoholism betraktas som en sjukdom. Individen deltar i en intensiv period av sessioner, och terapin följer en manual i olika steg, Det liknar delvis kognitiv beteendeterapi: träning att hantera risksituationer och förändring av livsstilen. Ett mål med behandlingen är att underlätta för patienten att knyta an till AA Anonyma alkoholister. Detta har sedan förgrenat sig till ett 300-tal olika inriktningar av 12-stegsprogram som t.ex. Anonyma Narkomaner - NA och Anonyma spelmissbrukare - GA.


12-stegsprogrammet är ett handlingsprogram som vem som helst kan ta till sig och använda sig av. I behandling med 12-stegsinriktning så har vi "lånat" programmet för att lära ut dess principer för tillfrisknande från beroendesjukdomen Alkoholism och arbeta på individnivå.


 

Nu har du tagit ditt första steg, ring oss så kan vi prata om saken. Vi vet hur det känns och hur svårt det är att sluta.


Det finns en lösning!
Anonymitet diskretion är en självklarhet

Mer information finns här:

Gå vidare till www.addicted-rehab.se